Използване на бисквитки

1. Употреба на бисквитки (cookies)

Когато посещавате нашата интернет страница, ние събираме обобщена информация за Вас чрез малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Организатора да предоставя персонализирана информация, свързана с промоцията. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез бисквитките на промоционалния сайт не можете да бъдете идентифицирани като личност.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

1.1. Сайтът използва следните бисквитки:
- Сесийни бисквитки;
- Бисквитки за натискане на бутони;
- Бисквитка за уеб трафик;
- Бисквитка за защита на личните данни.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

1.2. Организаторът не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.

1.3. Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките се използват при изготвянето на обобщени доклади и анализ на активността при посещение на сайта.

1.4. Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

1.5. Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва. Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

2. Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. “Интерснак България” ЕООД и “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД не отговарят за защитата на личните Ви при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

3. Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти, прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

3.1. Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата на обработка им на: https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.3.2. Twitter

Сайтът използва Social Plugins на микро-блог услугата Twitter, която се поддържа от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Тази приставка се разпознава по логото на Twitter. Списъкът и вида на Twitter Social Plugins може да видите тук: https://dev.twitter.com/web/overview.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Twitter приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Twitter и съдържанието на приставката ще бъде предадено директно от Twitter към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Twitter приставки, Twitter получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Twitter.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Twitter в САЩ. Ако сте вписан във Tweeter, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Twitter профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Tweet“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Twitter и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Twitter профил и видима за Вашите контакти в Twitter.


4. ОТГОВОРНОСТ
4.1. С регистрацията си за участие в Промоцията, потребителите дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.
4.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Промоцията, или за грешки и/ или недостатъци при провеждане на Промоцията, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страниците: www.chipi.bg, https://www.facebook.com/chipichipsbg/ и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
4.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Промоцията, които са възникнали поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
4.4. Възложителят не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградите.

4.5. Възложителят чрез Организатора си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: www.chipi.bg.

4.6. Възложителят може да прекрати Промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
4.7. Всеки потенциален спор между Организатора и Участник или между Възложителя и Участник се решава в духа на добрата воля чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.
4.8. Официалните правила влизат в сила от 01.10.2019 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Промоцията, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с тях. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.chipi.bg Потребителите следва сами да проверяват на адрес: www.chipi.bg за промени в Правилата и Организаторът не е задължен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

Благодарим ви!